Popis značajnijih referenci sa detaljnijim upoznavanjem sa izgradnjom VIPnet kompleksa na Žitnjaku u Zagrebu.
Kako najlakše kontaktirati s nama
Prikaz naše poslovne filozofije i elemenata koji su bitni pri donošenju odluke o odabiru izvođača: kvaliteta radova - cijena - rokovi - pouzdanost

Opseg djelatnosti i punu sposobnost tvrtke
Valentić&Co. najbolje možete upoznati kroz presjek izvedenih radova na objektu VIPnet-a u Zagrebu.


Djelatnosti


GRADITELJSTVO

Tvrtka Valentić&Co. registrirana je za izvođenje svih vrsta radova u graditeljstvu. Unutar ove relativno široke definicije, tvrtka je po nečemu specifična.

Prepoznatljivost brand-a Valentić&Co. vezana je za izvođenje najsuvremenijih poslovnih objekata i poslovnica sa visoko sofisticiranim komunikacijskim i regulacionim sistemima, te je na tom području među vodećima u Hrvatskoj.

Iako je djelatnost izvođenja radova temeljena je na tehničkoj dokumentaciji investitora, tvrtka je sa svojim posebno školovanim kadrom, osposobljena: za specijalne montaže, za radove kontrole i ispitivanja specifičnih instalacija jake i slabe struje.

Kako je izgradnja velikih poslovnih objekata izuzetno kompleksan posao koji se sastoji od niza aktivnosti različitih izvođača u međusobnoj uzročno-posljedičnoj vezi, tvrtka se specijalizirala: za koordinaciju svih radova na gradilištu, osiguranje atesta i dokumentacije na gradilištu, kao i dokumentacije potrebne za tehnički pregled.
Specijalizacija vezana uz djelatnost koordinacije proizišla je iz realnih potreba na terenu i stečenog iskustva. Dokazano je da kvalitetno osmišljena i provedena koordinacija gradilišta štedi investitoru i vrijeme i novac.

Valentić&Co. je privatna tvrtka sa jednim vlasnikom. Ovakav vlasnički, upravljački i organizacioni oblik garantira punu efikasnost rada i čvrstu hijerarhiju u donošenju poslovnih odluka.


Djelatnost tvrtke, u najširem smislu obuhvaća slijedeće vrste radova:

» ugovaranje i financiranje projekata
» koordinacija radova
» organizacija gradilišta
» koordinacija radova
» izvođenje instalacija jake i slabe struje
» izvođenje strojarskih instalacija
» kontrola i ispitivanje
» atesti i izrada tehničke dokumentacije
» servis i održavanje
» zemljani radovi
» armiračko-betonski i tesarski radovi
» zidarski, izolaterski i krovopokrivački radovi
» keramičarski radovi
» bravarski radovi
» vodoinstalaterski radovi
» gipso-kartonski i parketarski radovi


INSTALACIJA CNUS

Tvrtka Valentić&Co. uložila je znatan trud i sredstva za postizanje višeg stupnja sposobnosti za izvođenje najsuvremenijih instalacija slabe struje. Pokušati ćemo ovdje, u najkraćim crtama, prezentirati o čemu se radi:

Instalacija centralnog nadzorno-upravljačkog sustava = CNUS

U svijetu se već prije 20 godina javila potreba za cjelovitim upravljačkim i kontrolnim nadzorom nad svim energetskim i drugim sustavima u jednoj zgradi.

Željela se postići optimalizacija u gospodarenju energijom, jednostavnost instalacija u montaži, održavanju i projektiranju, transparentna sigurnost i povećani komfor.

Kao odgovor na ove potrebe, početkom 90-tih je u Europi uveden EIB standard sa ciljem da se usklade rješenja proizvođača, projektanata i korisnika, te da se omogući kompatibilnost elemenata i snizi cijena proizvoda. Od tada je izvedeno preko 100.000 projekata po EIB standardu,a 110 proizvođača opreme certificiralo je preko 5.000 proizvoda.

Proizvođači opreme udruženi u EIB asocijaciju (KNOX Association) osiguravaju standardiziranost sustava, obuku izvođača radova, izradu jedinstvenog software-a za programiranje i parametriranje i sl.

Do sada su se potrebe za centralnim upravljanjem različitim sistemima rješavale pomoću centralne mikroprocesorske jedinice. Utvrđeno je da takav pristup ima niz nedostataka, a da je cjelokupna funkcionalnost sistema ugrožena od mogućeg kvara na mikroprocesoru, ograničeno je proširenje sistema, sistem zahtjeva enormnu količinu signalnih i drugih vrsta kablova. Radi velike količine žica povećana je opasnost od požara, servisiranje je izuzetno komplicirano i skupo, velik je opseg prateće dokumentacije i sl.

Suvremeno rješenje je decentralizirani sustav sa BUS instalacijom u kojem je svaki periferni sustav zasebna jedinica (sa ili bez mikroprocesora). Umjesto velike količine žica, "BUS sudionici" se međusobno povezuju samo sa 2-parničnim kabelom preko kojeg se odvija međusobna komunikacija. Međusobna ovisnost "BUS sudioniika" utvrđuje se preko ETS software-a. Sustav se može jednostavno vizualizirati, a preko "gateway" uređaja i povezati na Internet, telefonsku mrežu, GSM, Profibus, DALI i sl.

Usporedbom CNUS-a po klasičnom (tzv. STATIČKOM principu) sa onim preko EIB-sustava (tzv. DINAMIČKI pristup), može se utvrditi niz prednosti ovog drugog. Klasična instalacija uglavnom služi samo za nadzor sistema, dok je kod EIB sustava omogućeno i upravljanje i gospodarenje (npr. potrošnjom električne energije). Može se napomenuti da objekti i prostori sa instaliranom BUS instalacijom imaju veću tržišnu vrijednost.

Tvrtka Valentić&Co. će vam rado prezentirati sve tehničke i cjenovne elemente uvođenja CNUS-a sa BUS instalacijom - sukladno Vašim potrebama na konkretnom slučaju.

Opseg djelatnosti i punu sposobnost tvrtke Valentić&Co. možete upoznati ako odvojite još malo vremena i otvorite poglavlje REFERENCE!